Kapłani

Proboszcz Parafii Biesiekierz
ks. Zbigniew Kukiel

Wikariusz
ks. Dariusz Leśniewski

Senior:
ks. prałat Jan Guzowski

 


 

Z parafii pochodzi:
śp. ks. Waldemar Składowski

Poprzedni proboszczowie:
ks. Jan Guzowski (1980-2008)
ks. Leonard Niemczyk (1960-1980)

Poprzedni Wikariusze:
ks. Mirosław Zawiślak (2010-2015)